Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2018

zginieszmarnie
03:27
trzeba się odzwyczajać
od rzeczy wciąż tych samych
ust
i ludzi
to przyzwyczajenia zabierają nam spokój
— Kaja Kowalewska - "Siła spokoju"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagabrielle gabrielle
zginieszmarnie
03:26
8290 d176 500
Lolita by Bartosz Kosowski
Reposted fromuhuh uhuh viathe-lapis-lazuli the-lapis-lazuli
zginieszmarnie
03:20
9432 141c 500
zginieszmarnie
03:13
zginieszmarnie
03:12
Reposted frommrrru mrrru viaajema ajema
zginieszmarnie
03:11
zginieszmarnie
03:11
Trzeba strasznie dużo przeżyć, żeby dało się powiedzieć: to nic.
— Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie"
Reposted fromMissMurder MissMurder viaiammistake iammistake
zginieszmarnie
03:10
Czasem spotykamy kogoś i potem chcemy go spotykać codziennie.
zginieszmarnie
02:56
3558 de85
Reposted fromthunderthreisl thunderthreisl viaxer xer
zginieszmarnie
01:37
3179 22ee 500
Reposted frompiehus piehus viaKaviah Kaviah
zginieszmarnie
01:36
 
zginieszmarnie
01:36
7784 d088 500
nagłówek na sobotę (1928)
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaultraviolet ultraviolet
zginieszmarnie
01:35
zginieszmarnie
01:35
Nic tak nie boli jak świadomość, że coś właśnie dobiega końca.
— Louise Jensen
zginieszmarnie
01:35
A gdyby tak to zmienić, gdybyśmy mogli raz w tygodniu chociaż posiedzieć w kilkanaście osób i powiedzieć o tym, ile nas kosztuje niedzwonienie do byłego chłopaka, jak boimy się wracać do pustego mieszkania, jak robimy głupoty z miłości i jak przeraża nas to, że dajemy sobie robić krzywdę? Jakże byłoby wspaniale. Jakże mniej czulibyśmy się wybrakowani, wystraszeni i bezradni.
— Małgorzata Halber
Reposted fromifyouleave ifyouleave viaiammistake iammistake
zginieszmarnie
01:34
2935 b8d5
zginieszmarnie
01:33
Przypomniało mi się to w samą nieporę.
— Edward Stachura
Reposted fromnezavisan nezavisan viamothsdevourer mothsdevourer
zginieszmarnie
01:30
4843 b2f2 500
Joanna Kulig photographed by Ala Wesołowska for Elle France #ellefrance
Reposted fromnoelya noelya viaamphetaminelogic amphetaminelogic
zginieszmarnie
01:30
2158 0781 500
zginieszmarnie
01:30
1177 b022
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl