Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2017

zginieszmarnie
22:59
3202 63b6 500
Reposted fromBeardedone2017 Beardedone2017 viaaynis aynis
zginieszmarnie
22:58
3255 8b9c 500
22:57
Wiesz, temu jednemu mężczyźnie chciałabym dać, tak zwyczajnie, tak najzwyczajniej w świecie - jak podarek imieninowy czy urodzinowy - całe moje życie. Bez reszty. Chciałabym być z nim i podróżować z nim, i czekać na niego wtedy, kiedy nie mógłby mnie ze sobą zabierać. Chciałabym dla niego utrzymywać dom w czystości i robić zapasy na zimę. Chciałabym mu zrobić na drutach albo na szydełku długi długi ciepły szalik i ciepły sweter, i ciepłe rękawiczki, i ciepłą czapkę, i bardzo ciepłe skarpety, i w ogóle. Bo to tak jest, że dla siebie, owszem, można coś tam zrobić, ale dla drugiego człowieka to już można coś niesamowicie pięknego zrobić, wszystko. Wszystko.
— Edward Stachura (via polskie-zdania)
Reposted fromtwice twice viaavooid avooid
22:53
9916 e7f0

myverycrazyworld:

Salem described my life.

22:53
0411 f349 500

70rgasm:

Bob Dylan and Suze Rotolo, 1963

Reposted fromLittleJack LittleJack viasaureus saureus
zginieszmarnie
22:53

"Posiada jedną bardzo dodatnią cechę - mianowicie podczas wieczorów, które spędzamy razem, umie bardzo ładnie milczeć, podczas gdy ja coś czytam lub piszę. Zadaje mi czasem dziwne pytania, np: co ja myślę, gdy ją całuję. Czasami bez widocznej przyczyny prawdziwe łzy stają w jej oczach i nie chce powiedzieć dlaczego? Kiedyś w nocy rozpłakała się w łóżku, i gdy ją zapytałem dlaczego, odpowiedziała: 'Ja tak walczę z życiem...'."

Władysław Broniewski "Pamiętnik"

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viasaureus saureus
zginieszmarnie
22:50
4168 3428 500
Reposted frompiehus piehus viabodyinthegarden bodyinthegarden
zginieszmarnie
22:49
zginieszmarnie
22:49
4439 7acf 500
zginieszmarnie
22:49
1724 889b
Reposted fromsarazation sarazation viakapitandziwny kapitandziwny
zginieszmarnie
22:49
6283 3f61
Reposted fromMlleEni MlleEni viakapitandziwny kapitandziwny
zginieszmarnie
16:37
Reposted fromshakeme shakeme viawilliam william
zginieszmarnie
16:37
4103 01db 500
lel
Reposted fromfungi fungi viabodyinthegarden bodyinthegarden
16:36
0415 59f0 500
zginieszmarnie
16:36
1274 d626 500
Reposted frommsofall msofall viabodyinthegarden bodyinthegarden
zginieszmarnie
16:36
6618 1ed5
Reposted fromzrazik zrazik viabodyinthegarden bodyinthegarden

August 15 2017

21:21
0884 ae5b
Reposted fromspitblaze spitblaze viajamnik jamnik
zginieszmarnie
21:21
2618 0546 500
Anna Świrszczyńska
Reposted fromEmisja Emisja viajethra jethra
21:21
3871 f55b 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viajethra jethra

August 13 2017

zginieszmarnie
20:50
6030 ffc1
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viaaltopalto altopalto
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl