Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 26 2018

zginieszmarnie
20:40
3408 eebf 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaorchila orchila
zginieszmarnie
20:40
20:40
zginieszmarnie
20:39
Wielu ludzi nosi w sobie ukrytego potwora, chorobę, który wysysa im krew, który ich pożera, rozpacz, która gnieździ się w ich nocy. Oto człowiek, który nie różni się od innych, chodzi, porusza się, i nikt nie wie, że ma w sobie tego straszliwego pasożyta - boleść stuzębną, która żyje w tym nieszczęśniku i zabija go. Nikt nie wie, że ten człowiek to topiel. Jest spokojny, ale bez dna. Od czasu do czasu niezrozumiałe drżenie przebiega po powierzchni; pojawia się jakaś zmarszczka, znika, pojawia się znowu, tworzy się pęcherzyk powietrza, pęka. Niby to nic, w istocie to rzecz straszliwa: oddech nieznanej bestii.
— Wiktor Hugo
20:39
3030 c878 500

M. Hłasko

July 22 2018

zginieszmarnie
21:22
zginieszmarnie
20:11
" Ale bądź pewien swoich uczuć, bo jeśli skruszysz jej skorupę, a potem zmienisz zdanie ona prędzej umrze z samotności niż znowu komuś zaufa. "
— Camille Saroyan
zginieszmarnie
18:54
9776 3886 500
Reposted from4777727772 4777727772 viashampain shampain
zginieszmarnie
18:53
4636 7271
Reposted fromels els viaaltopalto altopalto
18:53
2348 9817 500
Reposted fromidiod idiod viamolotovcupcake molotovcupcake

July 21 2018

zginieszmarnie
23:47
7044 4a89
Reposted fromkarahippie karahippie viahereyes hereyes
zginieszmarnie
23:47
9420 f0d8 500
Reposted fromonlyman onlyman viahereyes hereyes
zginieszmarnie
23:43
2398 bc36
Reposted fromzungud zungud viahash hash
zginieszmarnie
23:41
23:38
8010 fec1 500
Reposted fromidiod idiod viahugostiglitz hugostiglitz
zginieszmarnie
21:41
zginieszmarnie
21:38
1300 4b7c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaamphetaminelogic amphetaminelogic
zginieszmarnie
21:38
9394 719f 500
Reposted fromanheros anheros viabodyinthegarden bodyinthegarden
zginieszmarnie
21:38
0603 bbb4 500
Reposted fromxanth xanth viabodyinthegarden bodyinthegarden
21:38
2829 1c73 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl